ZDRAVIE RASTLÍN V POĽNOHOSPODÁRSTVE

 

Prostredníctvom vlastného analytického a interpretačného nástroja AGRO Inspector, (vyskúšajte si demo) Vám ponúkame:

Detailné zobrazenie obhospodarovanej plochy na ortofotomape v rozlíšení až 1 cm/pix
Presné vymeranie obhospodarovanej plochy potvrdené autorizovaným geodetom 
Presné vymeranie poškodenej plochy
Plošnú lokalizáciu (GPS) poškodených plodín
Odhad očakávanej úrody, stav biomasy po zime
Určenie presných objemov hnojiva (ďusičnany), podľa potrieb plodín - cielené hnojenie
Optimalizácia spotrebovaného hnojiva, čo sa premietne nielen v znížení nákladov, ale aj v stave životného prostredia
Okamžitý zásah agronómov s odporúčaním na zistené problémy (vodný stres, chlorofyl)
 
Bližšie informácie o tomto nástroji nájdete na špecializovanej webovej stránke:  www.agro-inspector.com

Multispektrálnym snímkovaním zabezpečujeme pre agronómov:

 

VYSKÚŠAJTE SI AGRO Inspector - demo 

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU ALEBO MÔŽETE PRACOVAŤ NA  WEBOVEJ APLIKÁCII

 

ČO TO JE ?

AGRO Inšpektor analyzuje multispektrálne a RGB dáta z dronov a lietadiel. Poskytne Vám prístup k Vašim dátam kedykoľvek a kdekoľvek.  Je vhodná pre majiteľov a prevádzkovateľov dronov a lietadiel, farmárov a poisťovacie spoločnosti,  za účelom zistenia potenciálnych škôd na plodinách (ako je pšenica, kukurica, repka olejná). Mobilná aplikácia vychádza z desktopového riešenia, ktoré je k dispozícii Vám aj Vašim klientom.

Vlastnosti

 • Rýchle a presné meranie plôch a vzdialeností
 • Ortofotomapa v rozlíšení 1 cm/pix, DSM, DTM
 • Indexové mapy: NDVI, NDRE, GNDVI, GRVI
 • Filtrovanie rôznych hodnôt indexov vo vrstvách
 • Nastavenie priehľadnosti vrstiev
 • Prezeranie existujúcich údajov na obrazovke
 • Rôzne formáty GPS súradníc
 • Režim Smart Marker pre veľmi presné umiestnenie záujmových bodov
 • Záujmové body môžu obsahovať rôzne typy súborov (obrázky, fotografie, dokumenty)
 • Základné mapy:  satelitná, mapa terénu, cestovná  a hybridná mapa
 • Porovnávanie vrstiev a sledovanie zmien v čase
 • Možnosť zdieľania dát

Navštívte web aplikácie AGRO Inspector www.agro-inspector.com, kde nájdete bližšie informácie o aplikácii, ako aj ceny.

 

 

To Top