Spracovanie dát

Výsledné dáta získané z leteckého snímkovania, alebo z pozemných meraní sú prispôsobiteľné a dodávané klientovi v rôznych formátov, podľa potrieb klientov.

 

 

 

 

 

To Top