THERMO Inspector

 

Zabezpečujeme pozemnú aj vzdušnú inšpekciu termokamerami:

Kontrola elektrických vedení (VNV, NNV...)
Úniky tepla z priemyselných budov, rodinných domov, panelákov
Tepelné inšpekcie opláštenia priemyselných objektov - nádrže, potrubia, rozvody, veže
Identifikácia problémov v elektrickej distribučnej sieti
Detekcia poškodení v teplovodných rozvodoch
Kontrola úniku z diaľkových rozvodov tepla
 
 

 Identifikácia potenciálneho miesta prvotného oslabenia opláštenia priemyselnej veže prostredníctvom termosnímok

Termo inšpekcia stožiaru elektrického vedenia

Presné meranie teploty elektrických vodičov prostredníctvom dronov

 

Stručný opis procesu:

Všetky predmety s teplotou vyššou ako je absolútna nula, tj. všetky telesa v známom vesmíre, vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia.

Pretože intenzita elektromagnetického žiarenia je závislá na povrchovej teplote objektu, ktorý toto žiarenie vydáva, možno zmeraním intenzity žiarenia stanoviť povrchovú teplotu objektu. A práve toto je princíp bezdotykového merania teploty, na ktorom funguje aj meranie termokamerou. Pretože je zdrojom tohto elektromagnetického žiarenia termický pohyb častíc, z ktorých je objekt zložený, nazývame toto žiarenie "tepelným žiarením", aby sme ho odlíšili od ostatného elektromagnetického žiarenia, ktoré vzniká z iných príčin.

Ide o termo merania v skúmanom teréne a zisťovanie nameraných odchyliek pri opakovanej inšpekcii, čim je možné s predstihom identifikovať hroziace defekty. Na vyhodnocovanie stavu elektrických vedení zo vzduchu aj zo zeme používame najmodernejšiu technológiu termo-kamier zobrazujúcich teplotné pole. S tepelnou citlivosťou < 0.035°C a presnosťou +/- 2°C v rozsahu - 40 až 2000°C sme pripravení na všetky energetické a industriálne merania.

 

V prípade otázok alebo Vášho záujmu o produkt, prosím volajte na 0948 197 823.

Viac informácií na www.thermo-inspector.sk

To Top