Projekty

Skutočné zameranie existujúcich objektov - tvorba projektovej dokumentácie

 • Letecké a pozemné skenovanie interiérov a exteriérov
 • 3D geodetické zameranie budov - polohopis, výškopis
 • Meranie opláštenia budov, objemov, plôch, dĺžok.....
 • Tvorba presnej a detailnej projektovej dokumentácie - pôdorysy, bokorysy - priečne a pozdĺžne rezy, pohľady,
 • Zamerané na budovy, priemyselné haly, fasády, interiéry a exteriéry, priemyselné výrobne, čističky odpadových vôd atď.
 • Podklady pre architektov, projektantov, dizajnérov, rozpočtárov atď.
 • Meraniami a spracovaním projektovej dokumentácie je možné sledovať aj rovinnosti veľkoplošných podláh v priemyselných parkoch a logistických centrách

Bližšie informácie nájdete vo VIP zóne. Ak máte záujem o vstup, napíšte na: info@tendermediagroup.sk a my Vám pošlete prihlasovacie údaje.


Zobraziť viac »

Odporúčania pre vinohradníkov z leteckého snímkovania

 • Identifikácia škodcov (hmyzu) na listoch a plodoch viniča
 • Kvantifikácia plochy poškodeného vinohradu vplyvom počasia a škodcov
 • Monitoring časových zmien vo vývoji vinohradu
 • Okamžitá identifikácia vplyvu postrekov na vinič

Podklady pre založenie vinohradu: výškové rozdiely terénu, rezy a sklon terénu

 • detekcia povrchového odtoku zrážok na území vinohradu - určenie dĺžky a času odtoku z miesta A do miesta B
 • Určenie chlorofylu a obsahu dusíkov vo viniči
 • Monitorovanie obsahu aktívnej biomasy viniča

Bližšie informácie nájdete vo VIP zóne. Ak máte záujem o vstup, napíšte na: info@tendermediagroup.sk a my Vám pošlete prihlasovacie údaje.


Zobraziť viac »

Monitoring poškodenia trávnatých porastov

 

Drony umožňujú objektívne merať v pravidelných intervaloch aj kvalitu trávnatých porastov. Použitím špeciálnej multispektrálnej kamery a vyžarovaného farebného spektra rastlín môžeme spracovať mapu NDVI (Normalizovaný vegetačný index), prostredníctvom ktorej je možné:

 • detekovať kondíciu trávnika a ostatnej vegetácie v rezorte (kvetiny, stromy, ostatná fauna)
 • sledovať priebeh zavlažovania
 • analyzovať povrchové odtoky v prípade zavlažovania
 • zistiť rozsah poškodenia vegetácie vplyvom počasia a silného vetra,
 • kontrolovať trávnaté porasty (greeny a fairwaye v golfovom rezorte) po silnom daždi.

Bližšie informácie nájdete vo VIP zóne. Ak máte záujem o vstup, napíšte na: info@tendermediagroup.sk a my Vám pošlete prihlasovacie údaje.


Zobraziť viac »

Aktuality

Zdvihneme už 125kg, padák ako záchrana
Vývojári z divízie TMGdronity skonštruovali nový typ dronu, ktorý posúva hranice využitia UAV zariadení do nových oblastí.
Rýchly prístup k dátam cez mobilné a PC aplikácie
Spracované letecké snímky si môžete odteraz prezerať a analyzovať v mobilných aplikáciách pre Android a iOS
AGRO Inspector – súčasť projektu AGRO e-learn
Stali sme sa súčasťou medzinárodného e-learningového systému výučby v oblasti precízneho poľnohospodárstva.
To Top