Inšpekcie skládok odpadov

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.. je možné prostredníctvom leteckého snímania rýchlo a efektívne: 
 
 
Zároveň je možné poskytnúť:
   Nameraný objem navezeného odpadu na skládke

Simulácia povrchového odtoku tekutého odpadu skládky 

Video z leteckej inšpekcie skládky

 
 
To Top