AGRO Inspector

 

VYSKÚŠAJTE SI AGRO Inspector - demo

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU ALEBO MÔŽETE PRACOVAŤ NA  WEBOVEJ APLIKÁCII

 

 

ČO TO JE ?

AGRO Inšpektor analyzuje multispektrálne a RGB dáta z dronov a lietadiel. Poskytne Vám prístup k Vašim dátam kedykoľvek a kdekoľvek.  Je vhodná pre majiteľov a prevádzkovateľov dronov a lietadiel, farmárov a poisťovacie spoločnosti,  za účelom zistenia potenciálnych škôd na plodinách (ako je pšenica, kukurica, repka olejná). Mobilná aplikácia vychádza z desktopového riešenia, ktoré je k dispozícii Vám aj Vašim klientom.

Vlastnosti

 • Rýchle a presné meranie plôch a vzdialeností
 • Ortofotomapa v rozlíšení 1 cm/pix, DSM, DTM
 • Indexové mapy: NDVI, NDRE, GNDVI, GRVI
 • Filtrovanie rôznych hodnôt indexov vo vrstvách
 • Nastavenie priehľadnosti vrstiev
 • Prezeranie existujúcich údajov na obrazovke
 • Rôzne formáty GPS súradníc
 • Režim Smart Marker pre veľmi presné umiestnenie záujmových bodov
 • Záujmové body môžu obsahovať rôzne typy súborov (obrázky, fotografie, dokumenty)
 • Základné mapy:  satelitná, mapa terénu, cestovná  a hybridná mapa
 • Porovnávanie vrstiev a sledovanie zmien v čase
 • Možnosť zdieľania dát

ČO POSKYTUJE ?

 • Okamžitú identifikáciu zdravotného stavu plodín (kukurica, slnečnica, repka olejná, pšenica, vinič a iné)
 • Detekciu vodného stresu rastlín
 • Detekciu obsahu chlorofylu a aktívnej biomasy
 • Detekciu dusičňanov
 • Optimalizáciu zavlažovania a hnojenia

Implementácia výsledkov pre farmára alebo poisťovňu:

 • Presné vymeranie poškodenej plochy
 • Plošná lokalizácia (GPS) poškodených plodín
 • Odhad očakávanej úrody, stav biomasy po zime
 • Určenie presných objemov hnojiva (ďusičnany), podľa potrieb plodín - cielené hnojenie
 • Optimalizácia spotrebovaného hnojiva, čo sa premietne nielen v znížení nákladov, ale aj v stave životného prostredia
 • Okamžitý zásah agronómov s odporúčaním na zistené problémy (vodný stres, chlorofyl)

 

 

CENY

V prípade záujmu o služby leteckého snímania a spracovania dát alebo o aplikáciu AGRO Inspector,  nám prosím zašlite Vašu požiadavku na sales@tmgdronity.com.

To Top