SKLÁDKY ODPADOV

 

Geodetický monitoring

Poskytujeme podklady do monitorovacej správy pre potreby MŽP SR (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z.).  Presná identifikácia plôch pokrytých odpadom a  objem navezeného odpadu a výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii. Výstupy sú overené autorizovaným geodetom.

Geofyzikálny monitoring

Na základe geofyzikálneho merania je možné :

Meranie objemu povrchového násypu na skládke

Výpočet objemu násypov pod povrchom skládky

Simulácia povrchového odtoku tekutého odpadu skládky 

Video z leteckej inšpekcie skládky

V prípade otázok alebo Vášho záujmu o produkt, prosím volajte na 0948 197 823.

Viac informácií na www.geo-inspector.sk

 

To Top