PRE_MESTÁ A OBCE

Pomocou nášho SMART CITY nástroja určeného pre mestá a obce je možné poskytnúť:

Povodňové analýzy

Aktuálnu ortofotomapu územia s možnosťou:

Pasportizáciu objektov v mestách a obciach:

Digitálny model terénu územia ako podklad pre územné plánovanie
Identifikáciu a analýzu nelegálnych skládok na území mesta / obce (vrátane zakopaných skrytých odpadov)
2D a 3D projektovú dokumentáciu za účelom rekonštrukcie mestských objektov
Termoinšpekcie budov, stavieb, striech, fasád, elektrických vedení, potrubí
Letecký monitoring poškodení neprístupných oblastí – strechy, komíny, fasády

Pozrite si, ako to funguje:

 

Vlastnosti nástroja SMART CITY Inspector:

VYSKÚŠAJTE SI SMART CITY Inspector - demo

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU (v App Store už čoskoro) ALEBO MÔŽETE PRACOVAŤ NA  WEBOVEJ APLIKÁCII

 

 

 

CENY

V prípade záujmu o služby lietania a spracovania dát alebo o aplikáciu SMART CITY Inspector  nám prosím zašlite Vašu požiadavku na sales@tmgdronity.com

DSM (Digital surface model) skládky odpadu

Základná terminológia:

DSM - Digital surface model, zobrazuje digitalny povrch a farebné spektrum podľa ktorého vieme zistiť výškový rozdiel, poprípade zobraziť vrstevnice.
DTM – Digital terrain model, Zobrazuje iba povrch bez budov.
ORTHOMOZAIKA – Je to mozaika obrázkov, poskladaná z jednotlivých častí fotografií do jedného celku.
POINTCLOUD – 3D zobrazenie pomocou mračna bodov.
MESH - 3D grafické zobrazenie pomocou siete, ktorá tvorí povrch.

To Top