LETECKÁ TERMOVÍZIA

 

Zabezpečujeme pozemnú aj vzdušnú inšpekciu termokamerami:

Kontrola elektrických vedení (VNV, NNV...)
Úniky tepla z priemyselných budov, rodinných domov, panelákov
Tepelné inšpekcie opláštenia priemyselných objektov - nádrže, potrubia, rozvody, veže
Identifikácia problémov v elektrickej distribučnej sieti
Detekcia poškodení v teplovodných rozvodoch
Kontrola úniku z diaľkových rozvodov tepla
 
Bližšie informácie nájdete tu.
 

 Identifikácia potenciálneho miesta prvotného oslabenia opláštenia priemyselnej veže prostredníctvom termosnímok

Termo inšpekcia stožiaru elektrického vedenia

Presné meranie teploty elektrických vodičov prostredníctvom dronov

 

Stručný opis procesu:

Všetky predmety s teplotou vyššou ako je absolútna nula, tj. všetky telesa v známom vesmíre, vyžarujú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia.

Pretože intenzita elektromagnetického žiarenia je závislá na povrchovej teplote objektu, ktorý toto žiarenie vydáva, možno zmeraním intenzity žiarenia stanoviť povrchovú teplotu objektu. A práve toto je princíp bezdotykového merania teploty, na ktorom funguje aj meranie termokamerou. Pretože je zdrojom tohto elektromagnetického žiarenia termický pohyb častíc, z ktorých je objekt zložený, nazývame toto žiarenie "tepelným žiarením", aby sme ho odlíšili od ostatného elektromagnetického žiarenia, ktoré vzniká z iných príčin.

Ide o termo merania v skúmanom teréne a zisťovanie nameraných odchyliek pri opakovanej inšpekcii, čim je možné s predstihom identifikovať hroziace defekty. Na vyhodnocovanie stavu elektrických vedení zo vzduchu aj zo zeme používame najmodernejšiu technológiu termo-kamier zobrazujúcich teplotné pole. S tepelnou citlivosťou < 0.035°C a presnosťou +/- 2°C v rozsahu - 40 až 2000°C sme pripravení na všetky energetické a industriálne merania.

 

V prípade otázok alebo Vášho záujmu o produkt, prosím volajte na 0948 197 823.

Viac informácií na www.thermo-inspector.sk

To Top