APLIKOVANÁ GEODÉZIA

Na základe poverenia Ministerstva obrany SR na letecké snímkovanie,  v súlade s ustanoveniami  § 64 Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, poskytujeme podklady do monitorovacej správy pre potreby MŽP SR (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z.).

Vďaka leteckým snímkam z dronov je možné:

 • presne odmerať plochy pokryté odpadom a presne odmerať  objem navezeného odpadu,
 • vypočítať voľnú kapacitu, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

Dodané výstupy:

 • aktuálna ortofotomapa skládky s rozlíšením až do 1 cm/pix s GPS súradnicami, v rôznych mierkach,
 • výpočet plôch a objemov.

Výstupy sú overené autorizovaným geodetom.

Okrem toho je možné poskytnúť aj:

 • termovíziu skládok odpadov,
 • vyhotovenie 3D modelu skládok (mračno bodov),
 • DTM – digitálny model terénu,
 • DSM – Digitálny podel povrchu.
 • vyhotovenie rezov a pohľadov skládky, t.j.
 • zakreslenie skládky v AUTOCAD,
 • detekciu poškodenej vegetácie vplyvom skládky.

Bližšie informácie nájdete tu.

  Nameraný objem navezeného odpadu na skládke

Simulácia povrchového odtoku tekutého odpadu skládky 

Video z leteckej inšpekcie skládky

V prípade otázok alebo Vášho záujmu o produkt, prosím volajte na 0948 197 823.

Viac informácií na www.geo-inspector.sk

 
 
To Top