MONITORING POŠKODENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN


Potrebujete zistiť, v akej kondícii sú Vaše poľnohospodárske plodiny?
Chcete určiť  presné miesta potenciálneho poškodenia poľnohospodárskych plodín na poli?
Rozhodujete sa, na ktorých miestach viac alebo menej hnojiť alebo zavlažovať?
Chýba Vám presná informácia o veľkosti osiatej plochy kvôli dotáciám?
 
Ponúkame Vám riešenie prostredníctvom analytického a interpretačného nástroja AGRO Inspector, 

Ceny  a informácie o tom, ako tento nástroj funguje, nájdete na špecializovanej webovej stránke:  www.agro-inspector.com

Ponúkame:

 • Detailné zobrazenie obhospodarovanej plochy na ortofotomape v rozlíšení až 1 cm/pix
 • Presné vymeranie obhospodarovanej plochy potvrdené autorizovaným geodetom 
 • Presné vymeranie poškodenej plochy
 • Plošná lokalizácia (GPS) poškodených plodín
 • Odhad očakávanej úrody, stav biomasy po zime
 • Určenie presných objemov hnojiva (ďusičnany), podľa potrieb plodín - cielené hnojenie
 • Optimalizácia spotrebovaného hnojiva, čo sa premietne nielen v znížení nákladov, ale aj v stave životného prostredia
 • Okamžitý zásah agronómov s odporúčaním na zistené problémy (vodný stres, chlorofyl)

Multispektrálnym snímkovaním zabezpečujeme pre agronómov:

 • Okamžitú identifikáciu zdravotného stavu plodín (kukurica, slnečnica, repka olejná, pšenica, vinič a iné)
 • Detekciu vodného stresu rastlín
 • Detekciu obsahu chlorofylu a aktívnej biomasy
 • Detekciu dusičňanov
 • Optimalizáciu zavlažovania a hnojenia

 

VYSKÚŠAJTE SI AGRO Inspector - demo 

STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU ALEBO MÔŽETE PRACOVAŤ NA  WEBOVEJ APLIKÁCII

 

www.agro-inspector.com, kde nájdete bližšie informácie o aplikácii, ako aj ceny. Alebo napíšte na email: info@tmgdronity.sk alebo zavolajte na tel.č. 0915 736 650.

 

ČO TO JE ?

AGRO Inšpektor analyzuje multispektrálne a RGB dáta z dronov a lietadiel. Poskytne Vám prístup k Vašim dátam kedykoľvek a kdekoľvek.  Je vhodná pre majiteľov a prevádzkovateľov dronov a lietadiel, farmárov a poisťovacie spoločnosti,  za účelom zistenia potenciálnych škôd na plodinách (ako je pšenica, kukurica, repka olejná). Mobilná aplikácia vychádza z desktopového riešenia, ktoré je k dispozícii Vám aj Vašim klientom.

Vlastnosti

 • Rýchle a presné meranie plôch a vzdialeností
 • Ortofotomapa v rozlíšení 1 cm/pix, DSM, DTM
 • Indexové mapy: NDVI, NDRE, GNDVI, GRVI
 • Filtrovanie rôznych hodnôt indexov vo vrstvách
 • Nastavenie priehľadnosti vrstiev
 • Prezeranie existujúcich údajov na obrazovke
 • Rôzne formáty GPS súradníc
 • Režim Smart Marker pre veľmi presné umiestnenie záujmových bodov
 • Záujmové body môžu obsahovať rôzne typy súborov (obrázky, fotografie, dokumenty)
 • Základné mapy:  satelitná, mapa terénu, cestovná  a hybridná mapa
 • Porovnávanie vrstiev a sledovanie zmien v čase
 • Možnosť zdieľania dát

Navštívte web aplikácie AGRO Inspector www.agro-inspector.com, kde nájdete bližšie informácie o aplikácii, ako aj ceny.

 

 « Úvod

To Top