PATENTOVANÁ METÓDA VÝPOČTU POĽAHU PLODÍN


Chcete zistiť rozsah poškodenia plodín na poli vplyvom nepriaznivého počasia - vietor, búrka, dážď, krupobitie?
Ste likvidátor poistných udalostí, znalec alebo poľnohospodár?
 
Poskytneme Vám patentovaný spôsob výpočtu presnej výmery poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín.
 

 

 Obr. 1 - Výpočet rozsahu poškodenia poľnohospodárskych plodín

Výhody patentovanej metódy

 • presný monitoring poistných udalostí v poľnohospodárstve
 • presný výpočet stupňa poľahu plodín a ich výmeru
 • ľubovoľnú klasifikáciu stupňov poľahu podľa požiadavky
 • zistenie poškodenia plodín vplyvom zlých poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď, krupobitie alebo búrka
 • presné podklady pre likvidátora poistnej udalosti, znalca, ale aj poľnohospodára
 • bez potreby fyzickej prítomnosti zástupcu poisťovne na poli
 • presný monitoring = spravodlivé poistné plnenie
 • v prípade potreby aj letecké nasnímanie poškodených plodín a spracovanie autorizovaného posudku

Výstupy

NÁJDITE SA NIŽŠIE

Ste poisťovňa alebo znalec alebo likvidátor poistných udalostí?

 • Použite náš patentovaný nástroj na výpočet rozsahu poškodenia poľnohospodárskych plodín na základe stupňa poľahu klasov
 • Poskytneme Vám autorizovaný report z monitoringu škodovej udalosti
 • Pozrite si Case study s poisťovňou GENERALI

Ste poľnohospodár?

 • V prípade poškodených plodín vplyvom nepriaznivého počasia, ako je vietor, búrka, dážď, prosím kontaktujte svoju poisťovňu alebo likvidátora alebo znalca
 • Povedzte im o tejto patentovanej metódy
 • Poskytneme Vašej poisťovni, likvidátorovi alebo znalcovi autorizovaný report z monitoringu škodovej udalosti

Ste poskytovateľ leteckých snímok zachytených z dronov?

 • Použite našu patentovanú metódu pre svojich klientov z oblasti poľnohospodárstva alebo poistenia a poskytnite im letecké snímky z poškodených plodín
 • Prosím kontaktujte nás a staňte sa našim partnerom
 • Pozrite si video, ako táto patentovaná metóda funguje a pozrite si výsledky

V prípade ak si chcete túto metódu otestovať alebo máte záujem o ceny, napíšte na email: info@tmggroup.sk alebo zavolajte na tel.č. 0915 736 650.

Uvedený spôsob vytvárania digitálnej vektorovej mapy / digitálneho modelu výškovej zmeny / sklonu entít pre voliteľné stupne zmien stavu entít, je chránený úžitkovým vzorom č. 8688 a č. 8677, vydaným Úradom priemyselného vlastníctva SR dňa 15.1.2020 a 16.1.2020.

 

Obr. 2 - Mapový výstup - stupeň poľahu a výmera poškodenej plochy« Úvod

To Top