Monitoring poškodenia trávnatých porastov


Detekcia kondície trávnika po vysiatí greenu prostredníctvom multispektrálnej NDVI mapy

 

I

Identifikácia stresu vegetácie po prechode automobilom na mape NDVI« Úvod

To Top