Letecká podpora výstavby areálov


  • Meranie opláštenia budov, objemov, plôch, dĺžok
  • 3D geodetické zameranie budov - polohopis, výškopis
  • Tvorba presnej a detailnej projektovej dokumentácie - pôdorysy, bokorysy - priečne a pozdĺžne rezy
  • Zamerané na budovy, priemyselné haly, fasády, interiéry a exteriéry, čističky odpadových vôd 
  • Podklady pre architektov, projektantov, dizajnérov, rozpočtárov atď.
  • Letecké a pozemné skenovanie interiérov a exteriérov
  • Letecký monitoring stavieb 
  • monitoring terénnych úprav, plochy, objemy
  • monitoring rozvoja vodných zdrojov
  • monitoring vegetácie

Bližšie informácie nájdete vo VIP zóne. Ak máte záujem o vstup, napíšte na: info@tendermediagroup.sk a my Vám pošlete prihlasovacie údaje.

 Príklad ortofotomapy -  golfový rezort z výšky 100 metrov. Vďaka vysokému rozlíšeniu a presnosti až 1,5 cm/pixel je možné vidieť každú časť rezortu v detaile.

 

Ortofotomapa - marec 2016
MAREC 2016 - Ortofotomapa golfového ihriska vo výstavbe 
JÚL 2016 - Ortofotomapa golfového ihriska vo výstavbe

 

PODKLADY PRE NORMOVANIE IHRISKA A PRE  SPRACOVANIE BIRDIE CARDS

V špeciálnych softvéroch vieme ako podklad pre normovanie ihriska vykresliť všetky jamky, greeny, fairwell, bunkre a pod. a zároveň zistiť a odmerať v akomkoľvek zvolenom bode presné plochy, vzdialenosti, dĺžky, výšky a podobne. Vykreslené plochy sú následne graficky prenesené do birdie cards, informačných alebo prezentačných tabúľ. 

 

Digital surface model - zobrazuje digitálny povrch a farebné spektrum, podľa ktorého vieme  zistiť výšky akéhokoľvek
bodu v modeli, výškové rozdiely, prípadne je možné zobraziť aj vrstevnice

 

Podklad pre birdie cards

 « Úvod

To Top