Poškodzuje Vám divá zver úrodu? Potrebujete monitorovať zver na pasienkoch?


V prípade, ak:

 • Vám divá zver poškodzuje úrodu alebo
 • sa na vašom území množí diviačia zver alebo
 • chcete predísť šíreniu AMO (africký mor ošípaných)  
 • chcete monitorovať zver na pastvinách

je možné použiť rýchlu a efektívnu metódu monitoringu  zveri prostredníctvom termosnímkovania územia pomocou dronov.

Vďaka tejto metóde je možné:

 • Rýchlo a presne vytrasovať výskyt a hustotu populácie divej zveri
 • Poskytnúť presné a rýchle podklady pre poľovníkov, poľnohospodárov, ochrancov životného prostredia, poisťovne

Čo od nás dostanete:

 • Detailné termografické snímky s identifikovanou zverou
 • Presné miesta výskytu zveri s presnou GPS súradnicou
 • Miesta výskytu a trasy vyznačené na ortofotomape
 • Videosnímky

identifikované miesta výskytu a trasy divej zveri
Identifikované miesta výskytu a trasy zveri

 

Výhoda termosnímkovania pomocou dronu oproti iným monitorovacím metódam:

 • Využiteľnosť na akomkoľvek území bez ohľadu na špecifiká daného územia (stupeň ochrany)
 • Vhodnosť aj pre monitoring v neprístupných miestach – hlavne močiare, bahniská a pod.
 • Okamžitá informáciu o výskyte zveri
 • Možnosť priameho sledovania pohybu zveri

V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať na tel.č.  +421 2  4341 5042 alebo +421 2  4363 8301 alebo na e-mailovej adrese: info@tmggroup.sk « Aktuality
To Top