INOVÁCIA V AGRO SEKTORE - presný výpočet poľahu plodín


Vývojári zo slovenskej firmy TMG Group, divízie TMG Dronity,  prichádzajú v týchto dňoch na svetový poisťovací trh s revolučnou metódou monitoringu škôd na poľnohospodárskych plodinách, spôsobených  vplyvom zlých poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď, krupobitie alebo búrka. Táto metóda má za cieľ presne vyčísliť rozsah poškodenia obilnín a tým zabezpečiť spravodlivé poistné plnenie pre všetky zúčastnené strany.

Vďaka tejto metóde je možné poisťovniam, znalcom, likvidátorom a poľnohospodárom poskytnúť rýchly a presný výpočet stupňa poľahu klasov, ako aj presnú výmeru poškodených plôch podľa stupňa poľahnutých klasov.

Doposiaľ sa na vyhodnocovanie kalamít z poľahnutia obilnín používali manuálne metódy sčítavania poľahnutých klasov priamo v teréne. Tieto metódy sú však prácne, časovo náročné. Väčšinou sa vykonávajú vzorkové sčítavania na vybranej ploche, ktoré sa potom implementujú štatisticky na celok. Takéto manuálne metódy však vedú k značným chybám.

 Obr. 1 - Výpočet rozsahu poškodenia poľnohospodárskych plodín

Nová metóda využíva bezkontaktné letecké snímkovanie postihnutého poľa, prostredníctvom dronov. Z takto získaných dát je následne možné rýchlo, prostredníctvom patentovaných postupov, vypočítať presný stupeň poľahnutých klasov na poli, ako aj zistiť presnú výmeru poškodených plôch podľa stupňa poľahu klasov. Výhodou tejto metódy je okrem jej presnosti aj rýchlosť. Do pár hodín od vzniku poistnej udalosti je možné poškodené pole nasnímať  a ihneď zistiť rozsah poškodenia a stupne poľahu klasov.

Ako prvá použila tento postup poisťovňa na Slovensku

Unikátny postup bol prvýkrát použitý v prípade škodovej udalosti na poliach osiatych pšenicou ozimnou, s celkovou výmerou 299 hektárov.Na základe leteckých snímok bolo možné poisťovni GENERALI poskytnúť presnú výmeru poškodeného poľa a to podľa jednotlivých stupňov poľahnutých klasov. Z týchto dát poisťovňa vedela presne vyčísliť priemerný stupeň poľahu klasu, presný rozsah poškodenia poľa, ako aj vyčísliť škodu a priznať poškodenému farmárovi spravodlivé poistné plnenie. Pozrite si case study.

Patentovaná metóda

Uvedený postup výpočtu poškodených plôch je chránený úžitkovým vzorom zapísaným vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve, pre krajiny Európy, Ázie, Afriky a Severnej a Južnej Ameriky.

Bližšie informácie nájdete na webe www.agro-cropinsurance.com  V prípade Vášho záujmu napíšte na email: info@tmggroup.sk alebo zavolajte na tel.č. 0915 736 650.

 

 « Aktuality
To Top