INOVÁCIA V AGRO SEKTORE - presný výpočet poľahu plodín


V týchto dňoch prinášame na trh revolučnú metódu monitoringu poistných udalostí, ktoré vznikajú na poľnohospodárskych plodinách vplyvom zlých poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď, krupobitie alebo búrka.

Táto metóda zabezpečí poisťovniam,  poľnohospodárom, znalcom a likvidátorom presné vyčíslenie rozsahu škôd na poľnohospodárskych plodinách, ako aj spravodlivé poistné plnenie pre všetky zúčastnené strany. Odteraz bude možné bez fyzickej prítomnosti likvidátora alebo znalca na postihnutom mieste, presne zistiť stupeň poľahnutých plodín na poli, ako aj zistiť presnú výmeru poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín.

Lividátor alebo znalec nemusí už ani len navštíviť miesto poškodenia za účelom vizuálnej obhliadky a vyfotografovania miesta vzniknutej škody, túto úlohu splnia moderné technológie, akými sú bezpilotné lietadlá – drony, ktoré dokážu veľmi rýchlo a efektívne pozbierať všetky potrebné dáta, z ktorých je následne možné patentovanými algoritmami presne vypočítať rozsah vzniknutej škody, t.j. stupeň poľahnutých plodín a presnú výmeru poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín.

 Obr. 1 - Výpočet rozsahu poškodenia poľnohospodárskych plodín

Ako prvá použila tento postup poisťovňa na Slovensku

Unikátny postup bol prvýkrát použitý v prípade škodovej udalosti na 73 hektárovom poli so pšenicou v okrese Nové Zámky. V priebehu pár hodín po vzniku škodovej udalosti, boli k dispozícii precízne dáta s presným vyčíslením poškodenej plochy poľa podľa jednotlivých stupňov poľahu pšenice (viď obr. 1) autorizované oprávnenou osobou. Dáta slúžili ako presný podklad pre vyčíslenie škody a priznanie spravodlivého poistného plnenia poškodenému farmárovi.

Patentovaná metóda

V súčasnosti je tento použitý postup patentovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR a začínajú ho implementovať do vlastných systémov likvidácie poistných udalostí už aj niektoré poisťovne a poisťovacie spoločnosti v EÚ.

Cena licencie

V prípade záujmu zo strany klienta, je možné poskytnúť mu licenciu, t.j. metodiku výpočtu poľahu plodín, a to už za 1 € na hektár.  Zároveň je možné poskytnúť klientovi aj komplexný servis spojený s monitoringom poistných udalostí, t.j. letecké nasnímanie poškodených plodín a samotný výpočet poľahu plodín.

V prípade Vášho záujmu napíšte na email: info@tmggroup.sk alebo zavolajte na tel.č. 0915 736 650.« Aktuality
To Top