AGRO Inspector – súčasť projektu AGRO e-learn


Medzinárodný projekt AGRO e-learn – je projektom realizovaným s podporou Európskej komisie – programu REASMUS. Jeho cieľom je navrhnúť a zhotoviť e-learningový systém pre výučbu presných poľnohospodárskych techník a geoinformatiky s on-line webovým prístupom, pripraviť vzdelávacie materiály pre systém e-learningového vzdelávania v oblasti precízneho poľnohospodárstva a geoinformatiky a hlavne navrhnúť a vyhotoviť modelový nástroj  pre firmy, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskymi činnosťami s využitím precízneho poľnohospodárstva. Preto bola divízia TMG Dronity prizvaná k účasti na seminári na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzite v Prešove, dňa 5. decembra 2018, aby informovala o využití mobilnej a webovej aplikácie AGRO Inspector ako nástroj na zisťovanie vitality a zdravia poľnohospodárskych plodín.

Spoločnosť bola prizvaná hlavne preto, že je vývojárom aplikácie AGRO Inspector, ktorú už v súčasnosti využívajú stovky farmárov hlavne z USA, Talianska, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska a iných krajín. AGRO Inspector je analytický  a interpretačný agro-software,  ktorý umožňuje presne zistiť detekciu vodného stresu, detekciu obsahu biomasy v plodinách, obsahu chlorofylu a dusíka. Zároveň umožňuje presné a cielené hnojenie a zavlažovanie plodín.  AGRO Inspector využíva letecké termálne, multispektrálne a RGB dáta z dronov, lietadiel a satelitov, ktoré analyzuje na základe rôznych vegetačných indexov ( NDVI, GRVI, NDRE  a iných ).

Je výbornou pomôckou pre farmárov pre ich ľahšie manažovanie svojich polí  s poľnohospodárskymi plodinami, za účelom zvýšenia úrody a zníženia spotreby hnojív. AGRO Inspector je k dispozícii ako celosvetová mobilná aplikácia pre Android a iOs, alebo ako desktopová verzia pre PC.

Viac sa o ňom dočítate na web stránke www.agro-inspector.com  alebo si vyskúšajte demo verziu AGRO Inspector https://app.tmgdronity.com.« Aktuality
To Top